Homestylist

Färgernas lära
Säkert har du många gånger sett flera färger som du gillar och inte gillar. Vi kan förknippa färger med olika känslor. Om du jobbar med reklam vill du ju gärna att den färgen du har i din reklam ska tilltala den målgruppen du satt upp. Inom reklam är det en metod att göra en målgruppsanalys.

Hur gör man en målgruppsanalys? Dels tar man reda på vilka en produkt (som kanske ännu inte finns) skulle kunna tilltala. Det går att göra teoretiskt utifrån forskning, men också icke teoretisk genom att fråga andra.

Det som är intressant är att du får fram en målgrupp för en ny produkt. För att sedan kunna sälja den produkten måste du ta reda på så mycket som möjligt om den målgruppen. Ett sätt är att göra sk. Marknadsundersökningar. Det går att göra på flera olika sätt, ex genom "Gilla"-knappar, genom enkätintervjuer på webben, enkätintervjuer på stan och enkätintervjuer i verkligheten osv.

När man gjort en marknadsundersökning kan man sedan plocka ut saker som tilltalar målgruppen och på så vis göra riktad reklam mot målgruppen. Rätt information till rätt ställe. På så viss ökas attraktionen på produkten och företaget får förhoppningsvis merförsäljning.

Ett sätt att rikta information är att använda färger. Färger är dock olika kraftfulla världen över lite beroende på erfarenhet. I vissa kulturer är inte ex vitt en glädjens färg, som här i Sverige. Så om man riktar sig till en sådan kultur som inte förknippar vitt med glädje så kanske budskapet inte blir riktigt det som du kanske önskar förmedla.

Så den som önskar skapa produkter kan med fördel göra målgruppsanalyser, för att maximera försäljningen.

Så vilka färger gillar du? Och varför?
Jag tänkte introducera dig till ett ämnesområde
Idag tänkte jag presentera dig för mitt ämnesområde, dvs det som jag är utbildad inom.

Ett av de områdena heter Användbarhet. Användbarhet handlar om att ex webbplatser ska vara lättillgängliga för allmänheten. Det handlar om att de ska vara intuitiva och lätta att hitta på. Idag sker mer och mer av vår kommunikation digital - ex via Internet.

På Internet finns ett enormt brus med information och för att användaren ska vilja stanna på din sida och inte gå till en konkurrents hemsida behöver sidan användarhet. Utan användbarhet väljer gärna användaren en annan enklare sida. Varför jag bloggar på den här siten är just för att den är enkel att använda.

Inom IT-området hörde jag idag via www.svt.se att det finns 1 miljon företag inom IT-området i Sverige. Själv har jag tyckt att det varit en hård bransch. Så är det kanske när en bransch är ung och inte funnits så länge. Det tar ett tag innan branschen hittar fotfästet och sina rutiner.

Snapshot från www.ikea.se 20110823. Notera att upphovsrätten tillhör IKEA! Jag använder denna i rent undervisningssyfte.

Att analysera en webbplats är inte helt olika från att analysera tavlor, konst och mode. Därför har jag av ren kuriositetet studerat de mesta av de områdena också. Skillnaden mot en tavla är att webbplatsen är digital och interaktiv och kräver ett samspel med användaren.

Användaren av webbplatsen är du. Användaranlyser kan göras på flera olika sätt, men enligt den studie jag själv genomfört så är bästa sättet att låta användaren göra uppgifter. Genom att observera användaren när den använder en webbplats får jag tillgång till värdefull information om hur du upplever webbsidan.

Om vi tar IKEAs hemsida som exempel så är den uppbyggt som så att man måste scrolla på sidan, varvid användaren inte får all information samtidigt. IKEA låter dig först se deras Logotype och en bild på en slags känsla. På IKEAs hemsida ändras känslan vart eftersom. Hur gör den det? Jo, fotografiet byts ut. Med det kan man säga att IKEAs webbsida förmedlar en känsla. Säkert har du hört begreppet "en bild säger mer än tusen ord"? Med bilder hoppas IKEA förmedla en känsla om deras produkter. Du som mottagare är den som tar emot budskapet av den känslan. Den känslan måste inte vara densamma för var och en av oss, eftersom vi har olika bakgrund och erfarenhet.

Inledningen av sidan är blå och gul. Kanske vill IKEA på det viset ge dig deras varumärke och signalisera att de är ett "svenskt" företag (vilken kan diskuteras beroende på ägarstrukturen). Men känslan är i alla fall svensk och rötterna för företaget är svenska.

Med ord som "Allt får plats" talar en webbplats om för dig, att jo, du har plats att köpa allt det här. Du kan konsumera. Vidare kan du även "connecta" dig med sociala siter genom tre olika logotyper som finns på sidan.

Genom att prenumerera på olika saker och gilla saker på Internet talar du om för företagen vad du gillar och vad du vill se.

Jag skulle kunna fortsätta den här analysen, men jag vill inte göra en uppsats. Om du återkommer så kommer jag kanske berätta något annat för dig nästa gång. Du är välkommen tillbaks.
En fin digital målning
Ytterligare en fin tutorial av Stephanie från YouTube. Här tecknar hon Angelina digital. Enjoy!


Källa: www.youtube.com