Homestylist

Dikt - poem - Våren är här - Spring is here

Detta är en vårdikt, skriven av mig, homestylisten.wordpress.com. This is a poem about spring, written by me, homestylisten.wordpress.com. Foto fotograferad av mig. Photo photographed by me.

Homestylistwebb

Våren är äntligen här,
vädret växlar från dag till dag,
kyla och värme varierar dagigdax,
blommorna knoppar sig,
naturen blir grannare var dag,
solens strålar fångas upp,
livskraften tar vid,
våren breder väg för en vacker sommar,
njutningsfullt får ögonen vila på vår granna natur,
naturen inbjuder till en kaskad av dofter,
till ett sjudande liv,
fåglarnas kvitter,
vindens susning,
vattendragens porlande och kluckande,
det är våren som bjuder upp till sång,
en konstutställning utan dess like,
våren är här,
så vacker och grann,
vilken lycka vi alla vann

Dikten är skriven av mig, Homestylist, homestylisten.wordpress.com. Kopiera inte, citera inte, utan läs gratis, här på min blogg. Du kan länka. Tack.

Spring finally came,
weather varies from day to day,
cold and varm varies daily,
flowers get buds,
nature gets grader each day,
sun beams are caught,
life force takes over,
spring unfolds and makes room for summer,
pleasurably the eyes get to rest on grand nature,
nature invites to a cascade of fragrances,
to a vibrant life,
birds singing,
winds breaze,
watercourses gurgle and babble,
spring invites us to a song,
an art exhibition without boundaries,
spring is here,
beautiful and grand,
what an joy to stand

Poem is written by me, Homestylist, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Don't quote, don't copy, read for free here at the blog. You are free to link. Thanks. Copyright belongs to me, the blog owner. 

Upphovsrätten för allt innehåll i artikeln tillhör mig, homestylist.blogg.se. Du kopierar inte, du citerar inte, du "rebloggar" inte. Respektera min konstnärliga frihet. Tack. 

 

Earth art - Jordkonst

A

t the university we did Earth Art. That ment that we just used the loose materials in the park and woods to build images in this example. Here we did the Eiffel tower with materials found. Earth art decades and is gone when it errods. In this case we only let the art remain for a few photos and then returned the nature materials to nature and the junk we of course recycled.

Earth art doesn't demand any money really, you use the materials on location. When you are finished you can take photo documentation, to keep the art.

På universitetet gjorde vi jordkonst. I detta fall betydde det att vi använde lösa material i parken och naturen för att bygga en bild som i exemplet. Här gjorde vi Eiffeltornet med material vi hittade. Jordkonst erroderar med tiden och försvinner till slut. I detta fallet så lät vi bara materialet ligga kvar tills vi tagit bilder, vi återgäldade sedan naturmaterialen till naturen och skräpet till återvinningen.

Jordkonst kräver ingen ekonomi, du kan använda vad som finns på platsen. När du är klar kan du fotodokumentera, för att bevara konsten.

EarthArthomestylist

Copyright belongs to homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Don't copy, quote or reblog. Respect my artistic decisions. Thanks. 

Upphovsrätten tillhör mig, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Kopiera inte, citera inte, "reblogga" inte. Respektera mig som konstnär. Tack.