Homestylist

Dikt - Poem - The friend - Vännen

Friend, many, many years ago,

Vännen, vi möttes många år sedan,

I meet a boy, full of temperament,

Jag mötte en pojke, full av temperament,

He could be up and down within a day,

På en dag kunde han vara både uppe och nere,

But he was always in the end lovely every day,

Men han var ändå alltid underbar, precis varje dag,

With him he always brought a temperament,

Temperamentet följde med honom vart han än begav,

Just like night and day,

Precis som natt och dag, 

Just like summer and winter,

Precis som sommar och vinter,

Where ever he tended to stay,

Var han sig än begav,

Friend, you are both bright and thunder,

Vännen du är både solsken och åska,

All in wrapped up in one,

Allt i ett, på en och samma gång,

Easily you have always been able to turn a feel around,

På en klackspark har du enkelt kunna ändra färdriktning,

You never stayed just the same,

Du var aldrig en och samma,

Everything could change for you in just one day,

Allt kunde ändras inom loppet av en dag,

When your nephew lost his leg,

När ditt syskonbarn förlorade sitt ben,

I gave you advice,

Gav jag dig råd,

You listened and everything turned out just fine,

Du lyssnade och allt blev bra,

You’ve always got that inside,

Du hade det alltid inombords,

To listen and follow your heart,

Du lyssnade och sedan följde du ditt hjärta,

As if you had your own guide,

Din egen guide,

Right inside,

Inuti i dig, din speciella kompass,

The nephew’s life turned out just fine,

Ditt syskonbarns liv blev bara bra,

Even though he lost a leg,

Även fastän syskonbarnet förlorade sitt ben,

I think you are one of those reasons,

Jag tror du är en av de goda faktorerna,

Knowing when to ride,

Du vet vilken våg du ska rida,

Your positive attitude toward life,

Din positiva attityd till livet,

Being in contact with your feelings all the time,

I kontakt med dina känslor hela tiden,

Never turning away,

Aldrig frånvänd,

Just facing all of you inside,

Alltid öppen för ditt inre,

Has always reflected on your surroundings,

Det har alltid påverkat din omgivning,

As a sales person, you have always been liked,

Som säljare har du alltid varit omtyckt,

Everybody remembers you,

Du lämnar ingens minne intakt,

You shine so bright,

Du lyser så klart,

You are so true,

Du är så sann,

You often are just you,

Du är oftast bara du,

Life has given you circumstances and you always adapt,

Livets omständigheter har du alltid hanterat,

Children sick and you stay through it all,

Sjuka barn och du tar dig igenom det,

Shining bright and being positive through it all,

Du lyser klart och är positiv genom allt,

But then one day something struck,

Men en dag hände det något,

A tumor to your brain got stuck,

En hjärntumör bosatte sig i dig,

Taking your energy away,

Den stjäl din energi,

But you are still the friend,

Men du är fortfande min vän,

For me just the same,

den samma som alltid,

Who still shows us how to shine bright every day,

Som fortfarande visar oss hur en stjärna lyser klart,

Adapting to circumstances,

Du anpassar dig till händelserna,

I haven’t been with you for a while,

Jag har inte funnits där för dig på ett tag,

For reasons you know why,

av orsaker du känner till,

You just adapted to circumstances,

Du har anpassat dig till omständigheterna,

I accepted them, since I know you always do,

Jag har accepterat dem, eftersom du kan alltid din inre kompass,

I don’t think you needed to be thought,

Du hade ingen läxa att lära,

cause you already knew,

För du kan dem redan,

How to love, how live, how to shine bright,

Du vet hur man ska älska, hur man ska leva, hur man ska stråla,

You have always known how,

Du har alltid vetat hur,

Maybe this circumstance is for your wife,

Kanske är den här omständigheten bara ditt liv,

Because you always had the tools,

Du hade alltid verktygen,

To do whatever was inside of you,

Att göra vad som än fanns inuti dig,

You have affected many through your personality,

Dina känslor och din personlighet har påverkat många,

All throughout life,

Genom hela ditt liv,

You are a gift to everyone around you,

Du är en gåva till alla som får möta dig,

Even though your life is tough right now,

Även om ditt liv känns tufft just nu,

People tell me you are still on top,

Så säger människor att du fortfarande är på toppen,

Even though your mind and body want to give up,

Även om sinnet och kroppen din vill ge upp,

I wish I could do something for you,

Tänk om jag kunde göra något för dig,

As you brightened my path through life,

Du har förgyllt mitt liv med ditt,

Just by being you my friend,

Bara genom att vara du, min vän,

I never wanted to change you, I never even tried,

Jag har aldrig velat förändra dig, du har heller inte försökt,

Because you were perfect from the start,

För du var perfekt från början,

Your kids are mostly surely perfect to,

Dina barn är säkert lika perfekta som du,

But I wouldn’t know much about the younger one,

Jag vet tyvärr inte så mycket om ditt yngre barn,

That I really haven’t meet,

eftersom vi aldrig träffats,

You haven’t been given a chance to meet ours either that much,

du har inte heller getts chansen att känna vår,

But finally you have,

Men så slutligen fick du även det en dag,

I haven’t been with you as a friend,

Jag har inte funnits närvarande som din vän,

But I’ve supported you by helping my man,

Men jag har stöttat dig genom min man,

Being his support,

Jag har stöttat honom,

Because I am pretty sure he loves you,

Jag är rätt säker på att han älskar dig,

And I believe he was tormented for all this sickness happening to you,

Jag tror han våndas av din sjukdom och det som händer med dig,

But I don’t believe the sickness in the end has done anything to you,

I grunden så tror jag inte sjukdomen ror på dig,

The core being inside you,

essensen av dig,

Other than slowing you down, taking your energy, losing your health,

den saktar ned dig, den tar din energi och din hälsa,

Changing you somewhat, but in the key core, you are still you,

Den förändrar dig lite, men essensen är fortfarande du,

Shining bright, every day and night,

Du lyser fortfarande klart, natt och dag,

Because my Friend, everything you’ve done, you always done 100%,

för allt du någonsin gjort, har du gjort till 100%

You still are, 100% according to plan,

Du gör det fortfarande, till 100%, precis enligt din livsplan,

I just wish I found you the best treatment in the world,

Jag vill ge dig världens bästa möjliga vård,

I think you’ve should get every day you deserve,

Du förtjänar alla dagar du kan få,

You deserve so much,

Du förtjänar så mycket,

But some say God takes those God love the most too early,

En del vill Gud ta i förtid, sägs det,

I believe God has always loved you,

Jag tror Gud alltid älskat dig,

Perhaps God shouldn’t take you this early,

Men jag vill inte att Gud tar dig i förtid,

Because the world needs people like you,

För världen behöver såna som du,

Those that love and shine bright,

Såna som älskar och skiner varje dag,

The light bringers, the joy lifters,

Ljusbringare och glädjespridare,

So I wish I had a cure,

Jag önskar jag hade ditt botemedel,

I wish your tumor stops to grow,

Jag vill att din tumör slutar växa nu,

So you can take it slow and live,

Så du kan få ta det lugnt och leva,

Continue to reflect all people on your mind,

Så du kan fortsätta bringa glädje till alla liv du möter,

With your joy and spirit,

Med din glädje och din ande,

Throughout the world,

Till hela världen,

We need more of you my Friend,

Vi behöver fler av dig min vän,

The world always needs good guys like you,

Världen behöver snälla personer som du,

Thank you for being my friend,

Tack för att du är min vän,

I forgive, I forget, I love,

Jag förlåter, jag glömmer, jag älskar,

Unconditionally,

Villkorslöst,

That is the key of life,

Det är nyckeln till livet,

The element of choice,

Valmöjligheten,

No matter whom you are,

Oavsett vem du är,

Why you are,

Varför du är,

All the reasons why,

Anledningarna,

They are there,

Dem finns där,

Different for each and every one,

Olika för oss var och en,

Thank you my Friend, show them you can,

Tack min vän, visa dem att du kan,

I know you can do anything if you set your heart out to,

Jag vet att du kan göra allt ditt hjärta vill,

You have always done that,

Du har ju alltid gjort det,

Thank you for being you my Friend,

Tack för att du alltid är du min vän,

Peace and love!

Kärlek och fred!

/your friend forever

/din vän för alltid

This is a poem I have written for a friend that is really sick. This is a way to express oneself to life and all its circumstances. You may not copy, paste och cut in these lyrics in this poem. You are only allowed to read it where I, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com), have pulished it myself.

Detta är en dikt jag skrivit till en vän som är sjuk. Dikter är ett av många sätt att uttrycka sig på när livet sker. Författare är ägaren av bloggen homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Du får inte kopiera, länka eller citera texten, utan bara läsa den där jag publicerat den själv.

 

 

Dikt - poem - Höstkylan kryper inpå - Autumn chills
 

Höstkylan kryper närmare inpå,

morgnarna är kallare,

kvällarna och nätterna ger kyliga drag i dörrar och fönster,

vinden viner på den piskande kvällens kluckande vattenporl,

det blir kallare i år än andra år,

det knarrar i en byrålåda,

vinden knäpper och slår,

huset knarrar,

havet fräser och kylan består,

tills gryningen gryr och solens strålar når och sakta värmen åter får,

bara för ett par timmar om dagen, solens strålar får, det lilla vi i värmen får.

Hösten har nu kommit och det blir nu kyliga dagar, till vi vintern får,

då blir det ännu kyligare, frusna dagar,

som kanske en och annan behagar,

växtriket slumrar in,

bladen faller ned och snart hamnar allt i träda,

den dagen vintern framträda

Skrivet av homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Kopiera och citera inte. Stjäl inte mitt skapande, respektera min vilja och läs här, på min hemsida. Du får fritt länka hit, men inte "reblogga". Tack för att du respekterar min upphovsrätt för min konst. 

Written ny homestylist.blogg.se. Don't copy, quote or reblog my posts please. Respect me as the creator of all my art. Respect my will. My art stays on my blogs. You are free to link here and read here. Thanks. 

Image source: Pixabay.com.

Poem - Dikt - Indifferent - Likgiltighet
 

English further down...

Popstjärnor, skådespelare, musiker, presidenter och politiker,

som inte bryr sig om sina beslut,

som hänsynslöst offrar barn för egen vinning,

politikern och presidenten offrar barnen bara för att få eliminera en terrorist här och där,

popstjärnan, musikern och skådespelaren som hänsynslöst marknadsför droger i sociala medier,

vi lever i en värld utan medkänsla, utan empati, utan tanke om din nästa, utan samvete,

för de oskyldiga, de naiva, de är dem som drabbas,

mitt i krigets hjärta lever barnen med politikernas och presidenternas beslut,

mitt i sociala medier exponeras barnen för drogerna och en del börjar droga p.g.a. det,

egoism råder i popstjärnors, skådespelare och musikers stenhjärtan,

är de alla i ondskans klor, uppslukade av sin egoism?

mänskligheten försvann när ett barn var okej att offras, bara för att tjäna pengar på marknadsföring av droger, bara för att marknadsföra ohälsosamma droger i sociala medier,

mänskligheten försvann för varje beslut att offra ett barn för att mörda en terrorist,

jag bryr mig inte om era val, dem är fel,

stater är värre terrorister än terroristerna själva,

artisterna, stjärnorna, musikerna, skådespelarna borde inte tillåtas marknadsföra sina droger i sociala medier,

men vem bryr sig?

Ett barn eller en tonåring till som dör av bomber, kulor eller droger spelar ju ingen roll?

Drogerna kan vara inkörsporten till terrorism, om du inte visste det,

Facebook, Google, Periscope, SnapShat osv. Alla är skyldiga till varje formad terrorist, tillsammans med artister, skådespelare, musiker, stjärnor, politiker och presidenter, varenda en.

Du är skyldig, om du gett artisterna, stjärnorna, musikerna, skådespelarna pengar så de fått ära och berömmelse och kan få medieexponering för sina drogmissbruk,

Du är skyldig, som röstat fram politiker och presidenter, som dödar barn för att få döda en terrorist,

hela världen är skyldig om alla fortsätter titta på och inte säger nej,

jag säger nej,

sluta marknadsföra droger,

sluta döda barn,

sluta utveckla krigssystem,

sluta utveckla mörk teknik som i slutändan gör det möjligt att döda, förfölja och ta allas integritet,

säg nej,

kom med i fighten,

gör din röst hörd,

du behövs, du räknas,

varje röst räknas.

Skrivet av homestylisten.wordpress.com. Upphovsrätt tillhör homestylisten.wordpress.com. Texten får inte kopieras.

Pop stars, actors, musicians, presidents and politicians,

That do not care about their descisions,

Ruthlessly they sacrifice children for their own gain,

The politician and president sacrifice the children just to eliminate a terrorist here and there,

Pop stars, musicians and actors ruthlessly market drugs in social media,

We live in a world with no compassion, without any concern for your next, without conscience,

For the innocent, the naive, they are the ones caught in the line of fire,

In the middle of the heart of war the children live with the consecvenses of the politicans and presidents decisions,

In the middle of social media the children are exposed for drugs and some start doing drugs because of that,

Egoism rules the pop stars, actors and musicians stone hearts,

Are they all in the claws of evil, consumed by their own egoism?

Humanity walked out the door when it was okay to sacrifice a child, just to promote drugs in social media, just to promote unhealthy drug abuse in social media,

Humanity disapeared with each decision to sacrifice a child just to murder a terrorist,

I don’t care about your reasons, they are wrong,

States are more worse than the terrorists have ever been,

The artists, the stars, the pop stars, the musicians, the actors shouldn’t be allowed to promote drugs in social media,

But you don’t seem to care?

One child or teenager less, that dies from bombs, bullets or drugs really doesn’t matter does it?

Drugs can be the gateway to terrorism, didn’t you know that?

Facebook, Google, Periscope, SnapShat etcetera. Are all guilty together with the artists, actors, musicians, stars, politicians and presidents, every one of them,

You are guilty, when you gave the artists, the stars, the musicians, the actors money and fame so they may do their media advirtisments for drugs and drug addicitions,

You are gulity for voting for these politicians and presidents, those that kill children, just to kill a terrorist,

The whole world is guilty if they silently continue to look and do not say no,

I say no,

Stop promoting drugs,

Stop killing children,

Stop developing war machines,

Stop developing dark technologies that end up killing, stalk and take everyones integrity away,

Say no,

Join the fight,

Make your voice heard,

You are needed, you count,

Every vote counts,

Written by homestylisten.wordpress.com. Copyright belongs to homestylisten.wordpress.com. Text isn’t allowed to be copied or reposted.

Upphovsrätten tillhör homestylist.blogg.se. Kopiering är förbjuden. Citering är förbjuden. Respektera min konst och det innebär att den stannar här. Respektera mig som konstnär, när du besöker min hemsida så accepterar du per automatik mina villkor som gäller här. Tack på förhand. 

Källa bild:

pixabay.com