Homestylist

Outdoor public art - Offentlig konst utomhus
 

This is outdoor public art at Uppsala University.

Detta är publik utomhuskonst vid Uppsala Universitet.