Homestylist

Art & words by Homestylist - Education - Utbildning
I counted my number of credits I had achived... and it sums up to around 14 years of fulltime studies at the universities and collages in Sweden. I did printscreens and text collage of my student scores and it turned out this way. 15 credits are in the pipeline to be added, they are already approved, they only need to be documented too. I've studied as a hobby for many years. The last years I put in a serious effort to become a teacher, however I lack one exam, before that is finalized. I hope they give me dispensation, so I can have a degree anyway. I am not undereducated in any way... So wanna be my dots... and create ripples in the world?
 
Jag har räknat mina studieresultat. Jag har 14 års heltidsstudier fvid högskola och universitet. Det är mina godkända poäng. I verkligheten har jag studerat tre år till heltid... men inte tagit alla poäng helt enkelt. Jag har lite gammalt studieskräp. Jag har pluggat som hobby genom många av åren. Nu senast läste jag dock seriöst för att bli lärare. Har inte riktigt nått det målet... mer än att jag jobbar som lärare, men jag saknar en tentamen. Jag hoppas Uppsala universitet ger dispens på sista tentamen. Det är ju inte som så att jag inte har utbildning... för det har jag i överflöd. Vill du vara en av mina ringar på vattnet?