Homestylist

Selected Students Design Exhibition - Utvalda studenters utställning

Svenska finns lite längre ned...

There was a Selected Students Design exhibition. In that a selected group of students participated with their artwork within interior design. I have filmed some of those art pieces and you see them in the YouTube clips down below. The students are from Konstfack, HDK and Beckmans designhögskola.

Ett antal utvalda studenter fick ställa ut sina konstverk inom inredningsdesign på Formex 2017. Du ser en del av dessa verk i mina YouTube-klipp nedan. Studenterna kom från Konstfack, HDK och Beckmans designhögskola.

Offentlig konst - Public art
[caption id="attachment_2899" align="alignleft" width="610"]Offentlig konst, fotograferad av Homestylist, homestylisten.wordpress.com. Offentlig konst, fotograferad av Homestylist, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Public Art photographed by Homestylist, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com).

This artwork, a statue of a play horse for kids, with a figurine sitting on the rocking toy is located at a hospital in Huddinge. Unfortunately I do not know the artist's name.

Detta offentliga verk hittar vi på Huddinge sjukhus. Det föreställer en gunghäst med en figurin på hästryggen. Tyvärr vet jag inte vilken konstnär som formgivit verket.

Earth art - Jordkonst

A

t the university we did Earth Art. That ment that we just used the loose materials in the park and woods to build images in this example. Here we did the Eiffel tower with materials found. Earth art decades and is gone when it errods. In this case we only let the art remain for a few photos and then returned the nature materials to nature and the junk we of course recycled.

Earth art doesn't demand any money really, you use the materials on location. When you are finished you can take photo documentation, to keep the art.

På universitetet gjorde vi jordkonst. I detta fall betydde det att vi använde lösa material i parken och naturen för att bygga en bild som i exemplet. Här gjorde vi Eiffeltornet med material vi hittade. Jordkonst erroderar med tiden och försvinner till slut. I detta fallet så lät vi bara materialet ligga kvar tills vi tagit bilder, vi återgäldade sedan naturmaterialen till naturen och skräpet till återvinningen.

Jordkonst kräver ingen ekonomi, du kan använda vad som finns på platsen. När du är klar kan du fotodokumentera, för att bevara konsten.

EarthArthomestylist

Copyright belongs to homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Don't copy, quote or reblog. Respect my artistic decisions. Thanks. 

Upphovsrätten tillhör mig, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Kopiera inte, citera inte, "reblogga" inte. Respektera mig som konstnär. Tack.