Färgernas lära
Säkert har du många gånger sett flera färger som du gillar och inte gillar. Vi kan förknippa färger med olika känslor. Om du jobbar med reklam vill du ju gärna att den färgen du har i din reklam ska tilltala den målgruppen du satt upp. Inom reklam är det en metod att göra en målgruppsanalys.

Hur gör man en målgruppsanalys? Dels tar man reda på vilka en produkt (som kanske ännu inte finns) skulle kunna tilltala. Det går att göra teoretiskt utifrån forskning, men också icke teoretisk genom att fråga andra.

Det som är intressant är att du får fram en målgrupp för en ny produkt. För att sedan kunna sälja den produkten måste du ta reda på så mycket som möjligt om den målgruppen. Ett sätt är att göra sk. Marknadsundersökningar. Det går att göra på flera olika sätt, ex genom "Gilla"-knappar, genom enkätintervjuer på webben, enkätintervjuer på stan och enkätintervjuer i verkligheten osv.

När man gjort en marknadsundersökning kan man sedan plocka ut saker som tilltalar målgruppen och på så vis göra riktad reklam mot målgruppen. Rätt information till rätt ställe. På så viss ökas attraktionen på produkten och företaget får förhoppningsvis merförsäljning.

Ett sätt att rikta information är att använda färger. Färger är dock olika kraftfulla världen över lite beroende på erfarenhet. I vissa kulturer är inte ex vitt en glädjens färg, som här i Sverige. Så om man riktar sig till en sådan kultur som inte förknippar vitt med glädje så kanske budskapet inte blir riktigt det som du kanske önskar förmedla.

Så den som önskar skapa produkter kan med fördel göra målgruppsanalyser, för att maximera försäljningen.

Så vilka färger gillar du? Och varför?