Att ta ansvar för omvärlden som inredningsföretag

IKEA har ett projekt i Singapore där de har integrerat en kampanj för hemlösa hundar i Singapore i sin möbelutställning. Genom att som företag ta ansvar för de sociala förhållandena i omvärlden bidrar ni till att förbättra situationen i världen. I detta projekt så har IKEA tagit sig an att hjälpa till att väcka intresse för att adoptera en hemlös hund.

Som företagare gäller det att hitta ett projekt som fungerar med produkterna och som på ett fiffigt sätt kan göras som en del i företagets image. Det är bra för företag att vara engagerade i samhället och försöka förbättra. Här har IKEA gett sig i kast med att förbättra för hemlösa hundar.

Du som företagare kan också engagera dig i samhällsfrågor och på så vis bidra till en bättre framtid för både djur, natur och människa. Här visar IKEA prov på att det går att integrera engagemang som en del i butikens "utbud".

Källa: youtu.be/tBka2eF4OAI