Dikt - poem - Våren är här - Spring is here

Detta är en vårdikt, skriven av mig, homestylisten.wordpress.com. This is a poem about spring, written by me, homestylisten.wordpress.com. Foto fotograferad av mig. Photo photographed by me.

 

Våren är äntligen här,
vädret växlar från dag till dag,
kyla och värme varierar dagigdax,
blommorna knoppar sig,
naturen blir grannare var dag,
solens strålar fångas upp,
livskraften tar vid,
våren breder väg för en vacker sommar,
njutningsfullt får ögonen vila på vår granna natur,
naturen inbjuder till en kaskad av dofter,
till ett sjudande liv,
fåglarnas kvitter,
vindens susning,
vattendragens porlande och kluckande,
det är våren som bjuder upp till sång,
en konstutställning utan dess like,
våren är här,
så vacker och grann,
vilken lycka vi alla vann

Dikten är skriven av mig, Homestylist, homestylisten.wordpress.com. Kopiera inte, citera inte, utan läs gratis, här på min blogg. Du kan länka. Tack.

Spring finally came,
weather varies from day to day,
cold and varm varies daily,
flowers get buds,
nature gets grader each day,
sun beams are caught,
life force takes over,
spring unfolds and makes room for summer,
pleasurably the eyes get to rest on grand nature,
nature invites to a cascade of fragrances,
to a vibrant life,
birds singing,
winds breaze,
watercourses gurgle and babble,
spring invites us to a song,
an art exhibition without boundaries,
spring is here,
beautiful and grand,
what an joy to stand

Copyright of film, art, photo and poem(text) belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). You have no rights to copy, quote parts och complete poem, art, film or photo. You are free to watch and read here on my chosen media. You are free to link to this website. Thanks.SE- and EU-law is applicable when you enter this site.

Upphovsrätten för film, bild, foto och dikt(text) tillhör Homestylist, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Du har inga rättigheter att kopiera bilder, text, dikt, film eller annat innehåll på min sida. Du får fritt titta på mina valda medier och du får fritt länka till dina hemsida. Tack på förhand. På denna site gäller Svenska lag och EU-lag, oavsett var du befinner dig.

 

You are not allowed to copy, quote parts or the complete text or use images from this site. You may only read the poem here, on this site, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). The content is protected by Swedish copyright law. You are free to link to this page.

Copyright belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. Don't copy, quote or reuse my content in any way, not even parts of it. Respect my artist rights. Upphovsrätten tillhör mig, Homestylist, homestylist.blogg.se. Kopiera inte, citera inte och återanvänd inte mitt material. Jag äger alla rättigheter, inte du. Du har inga rättigheter till mitt material. Inga alls. 
 
Poem by Homestylist. All science fiction poems become reality in the nearby future. Copyright belongs to Homestylist. You may never use, get inspired or use my work for educational or commercial purposes in any way. If you steal or get inspired you will get bad karma. If you believe in hell, you will get hell on Earth for your lifetime, if you don't respect my wishes. You have to leave my work alone. Here to rest for eternity.
 
Copyright belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. Don't copy, quote or reuse my content in any way, not even parts of it. Respect my artist rights. Upphovsrätten tillhör mig, Homestylist, homestylist.blogg.se. Kopiera inte, citera inte och återanvänd inte mitt material. Jag äger alla rättigheter, inte du. Du har inga rättigheter till mitt material. Inga alls. Du får inte inspireras att efterlikna koncept på något sätt. Du får dålig karma och kommer förföljas av onskans karma om du inte respekterar att du låter alla mina verk vila. Om du tror på helvetet, så räkna med helvetet på jorden.Mina verk får inte användas varken för att utbilda andra eller i kommersiella syften av någon annan än mig. Du är förbjuden att i alla former använda mina verk.