Outdoor public art - Offentlig konst utomhus
 

This is outdoor public art at Uppsala University.

Detta är publik utomhuskonst vid Uppsala Universitet.

 
Copyright of images and text belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. You follow Swedish law on this site and you have no permission to reuse any of my materials on this blog. Read here, for free. Upphovrätten för siten tillhör Homestylist, homestylist.blogg.se. Du har inte tillstånd att återbruka något material, ej heller ladda ned material, från min hemsida. Du får läsa fritt här. Svensk lag och EU-lag gäller.