Homestylist

Normkritik - Critic the norm
 

English further down

Vem bestämmer normen? De som är vid makten eller en grupp personer. Bestämmer de över alla? Nej, det beror på vem dem är, hur mycket makt de har, vilken slags grupp det är och vad gruppen har gemensamt. De kan handla om kontroll, det kan handla om informella normer, sådana som inte är nedskrivna, det kan handla om lagar, det kan handla om makten att bestämma över någon. Det kan handla om att ha övertaget, det kan vara tillfälligt eller permanent. De kan vara en eller flera människor. Vem som sätter normen är bundet i tid, rum och omfattning. Ibland kan en förälder bestämma normen i hushållet, som barnen får följa. Det kan vara en chef på en arbetsplats. Det kan vara en grupp individer som satt normerna tillsammans. Det kan vara ett helt land, en hel kultur, ja rätt mycket. Normen är något påhittat, bundet i tid och rum, plats och omfattning. En del följer normer som sätts, andra gör revolt och vissa skiter bara i normerna. Det finns många olika normer och många olika sätt att hantera dem. En norm kan skilja åt mellan två restauranger vägg i vägg. Avståndet behöver alltså inte vara stort för att normen ska skilja åt. Det kan vara två företag som ligger i olika delar av världen, men som ändå har samma normer. Det går inte att generalisera en norm. Normer varierar. En norm kan vara tillfällig och kan upphöra när tillfället upphört.

Alla normer kan kritiseras. Det kan kallas normkritik. Normkritik visualiserar normer. Det är bra att fundera över sina normer och vilka som påverkas. Prova sedan ett annat normset och se på normen från ett annat perspektiv, det är att utöva normkritik, ifall du hittar kritik vill säga. En norm kan behöva ifrågasättas, alla normer är inte bra. Vissa normer är bra för många, andra för få och vissa är inte bra för någon. Normer är är regler som en grupp kan följa. Du måste inte och reglerna måste inte vara skrivna. Det kan lika gärna vara oskrivna, osagda, men ändå vara normer.

Normer kan vara olika mellan grupper, länder, folkslag, genus, olika sexuell orientering osv. Normer finns och de sätter gemensamma regelverk för olika händelser, skrivna eller oskrivna. Att ifrågasätta normer kan skapa förändringar.

Norms are rules, invisible, said or written. A norm doesn't have to be outspoken, but it can still be the norm. A norm is only valid a certain time, space and species. Going next doors can change the norm. A norm can be different depending on time, space and species. Small variations can change the norm. A norm can be applicable to a family, i.e. a parent may set the norms for the family. A boss in a work place. Even countries can have norms common for the majority. Norms can be changed, if visualised and questioned. But as long as we don't see the norm, the norm is not visible to us and perhaps we don't even think there is a norm, even though there is. Structural exlusion och inclusion is hidden in norms. When people are excluded through discrimination it can be a norm underlaying the norm. Depending on a societies structure there are many norms. The white men are a so called norm very much that goes through all of society. White is considered pure, innocent, clean and so in the Western world. Many computer systems have a white paper as default set in the system, as if it is a "clean sheet". A white room is common in art and preferred for exhibitions. Famous people in the past have talked about the color white as if it something to strive for in architecture for health and purity. Well, anyway, even though white people have different shades of skin, they are considered white, just as the norm for so many other things. This is structurally built in our society. This is where we find structural discrimination. Organising, giving value and so on. By visualising we can start change. Norms are not the truth. Norms can change, if we want them to change.

So who sets the norm? What norms do you see? Are all the norms good? If not, do you want to change it?