Ego - Art by Homestylist
In all times humanity has created ego images of themselves. Even nature has done it, with fossiles. Then later on humanity starting carving rock and painting rock paitings. What did they paint? Themselves. 
So doing a selfie is no different than making a self portrait. You always have yourself as company no matter how you do it. So what better to waste time on, than yourself? 
 
So with this said, I did a self portrait of me, then manipulated the portrait till I was happy. Filtering the real me hidden underneath somewhere... This is the result. My self portraits in the digital world of humanity. 
 
I alla tider har mänskligheten försökt skapa bilder av sig själv, till och med naturen har sina egoporträtt, fossilerna. Mänskligheten började först karva i sten och måla sig själva på grottväggar. Sedan utvecklades tekniken och att måla självporträtt har vi gjort i alla tider. Du har ju alltid dig själv som följeslagare, så om du ska slösa din tid, varför inte slösa den på dig själv? 
 
Med det sagt, har jag tagit lite ego-bilder, sk. selfies och manipulerat dem i vår digitala värld. Till och med naturen har gjort egobilder. Kanske ligger det i vår natur?
 
Copyright belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. Don't copy, quote or reuse my content in any way, not even parts of it. Respect my artist rights. Upphovsrätten tillhör mig, Homestylist, homestylist.blogg.se. Kopiera inte, citera inte och återanvänd inte mitt material. Jag äger alla rättigheter, inte du. Du har inga rättigheter till mitt material. Inga alls. 
 
Poem by Homestylist. All science fiction poems become reality in the nearby future. Copyright belongs to Homestylist. You may never use, get inspired or use my work for educational or commercial purposes in any way. If you steal or get inspired you will get bad karma. If you believe in hell, you will get hell on Earth for your lifetime, if you don't respect my wishes. You have to leave my work alone. Here to rest for eternity.
 
Copyright belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. Don't copy, quote or reuse my content in any way, not even parts of it. Respect my artist rights. Upphovsrätten tillhör mig, Homestylist, homestylist.blogg.se. Kopiera inte, citera inte och återanvänd inte mitt material. Jag äger alla rättigheter, inte du. Du har inga rättigheter till mitt material. Inga alls. Du får inte inspireras att efterlikna koncept på något sätt. Du får dålig karma och kommer förföljas av onskans karma om du inte respekterar att du låter alla mina verk vila. Om du tror på helvetet, så räkna med helvetet på jorden.Mina verk får inte användas varken för att utbilda andra eller i kommersiella syften av någon annan än mig. Du är förbjuden att i alla former använda mina verk.