Homestylist

Dikt - poem - Dementia - Demens
 

English further down.

Din hjärna säger saker,

saker du tror på,

för nu lever du i nuet,

även om nuet är dåtiden,

så känns det som nuet för dig,

din hjärna spelar dig spratt,

men du förstår det inte,

så du beter dig glatt,

du går på repetition,

orden går i stå,

förloras i bruset,

skåpet heter byrån,

byrån heter skåpet,

idag heter igår,

igår heter idag,

du frågar om kaffe var tionde minut,

du glömmer bort svaret inom en minut,

hjärnan din är inte med,

ibland förstår du det och då säger du att du inte är som förr,

men snart glömmer du det,

du har demens min gamle vän,

du har blivit gammal och hjärnan din är inte med,

men vad gör det,

oftast är du glad,

du lever från dag till dag,

så vad gör det,

att igår är idag,

att idag är igår,

när du har det så bra ändå?

Detta är en dikt om demens, som en del drabbas av i världen. Vid demens försvinner minnet, ibland har de klarhet och ibland är de paranoida, förvirrade och extremt glömska. Demens är lite olika för var och en. Jag har tänkt på en del dementa personer jag träffat genom åren när jag skrev denna dikt. Detta är en hyllning till dem, som lever i nuet, med demens.

Dikten är skriven av homestylisten.wordpress.com. Upphovsrätt tillhör homestylisten.wordpress.com. Texten får inte kopieras.

Your brain says things,

things you believe in,

because you live in the present,

even if it is the passed,

but it feels like the present for you,

your mind tricks you,

but you do not understand,

you are still happy,

you are on repeat,

the words are standing still,

they are lost in translation,

the desk is the chair,

the chair is the desk,

yesterday is today,

today is yesterday,

you want coffe every ten minutes,

you forget about it in a minute,

you mind is not always there,

sometimes you realise you are not as you where,

soon you forget it,

you have dementia my old friend,

you have gotten old, just as your mind,

but it doesn't matter,

mostly you are still happy,

living from day to day,

it doesn't matter,

that yesterday is today,

that today is yesterday,

when you are just fine anyway...

This is a poem about dementia, where my inspiration comes from people I have met that live with dementia each day. Some loss their memory, others get paranoid, some live in the moment, in the here and now. Dementia is different for everyone. This poem is a tribute to the dementia patients that are still happy, living in the moment, overcoming their illness. The poem is written by homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Copyright belongs to homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Content may not be copied.

Image source:

Pixabay.com 

 

Normkritik - Critic the norm
 

English further down

Vem bestämmer normen? De som är vid makten eller en grupp personer. Bestämmer de över alla? Nej, det beror på vem dem är, hur mycket makt de har, vilken slags grupp det är och vad gruppen har gemensamt. De kan handla om kontroll, det kan handla om informella normer, sådana som inte är nedskrivna, det kan handla om lagar, det kan handla om makten att bestämma över någon. Det kan handla om att ha övertaget, det kan vara tillfälligt eller permanent. De kan vara en eller flera människor. Vem som sätter normen är bundet i tid, rum och omfattning. Ibland kan en förälder bestämma normen i hushållet, som barnen får följa. Det kan vara en chef på en arbetsplats. Det kan vara en grupp individer som satt normerna tillsammans. Det kan vara ett helt land, en hel kultur, ja rätt mycket. Normen är något påhittat, bundet i tid och rum, plats och omfattning. En del följer normer som sätts, andra gör revolt och vissa skiter bara i normerna. Det finns många olika normer och många olika sätt att hantera dem. En norm kan skilja åt mellan två restauranger vägg i vägg. Avståndet behöver alltså inte vara stort för att normen ska skilja åt. Det kan vara två företag som ligger i olika delar av världen, men som ändå har samma normer. Det går inte att generalisera en norm. Normer varierar. En norm kan vara tillfällig och kan upphöra när tillfället upphört.

Alla normer kan kritiseras. Det kan kallas normkritik. Normkritik visualiserar normer. Det är bra att fundera över sina normer och vilka som påverkas. Prova sedan ett annat normset och se på normen från ett annat perspektiv, det är att utöva normkritik, ifall du hittar kritik vill säga. En norm kan behöva ifrågasättas, alla normer är inte bra. Vissa normer är bra för många, andra för få och vissa är inte bra för någon. Normer är är regler som en grupp kan följa. Du måste inte och reglerna måste inte vara skrivna. Det kan lika gärna vara oskrivna, osagda, men ändå vara normer.

Normer kan vara olika mellan grupper, länder, folkslag, genus, olika sexuell orientering osv. Normer finns och de sätter gemensamma regelverk för olika händelser, skrivna eller oskrivna. Att ifrågasätta normer kan skapa förändringar.

Norms are rules, invisible, said or written. A norm doesn't have to be outspoken, but it can still be the norm. A norm is only valid a certain time, space and species. Going next doors can change the norm. A norm can be different depending on time, space and species. Small variations can change the norm. A norm can be applicable to a family, i.e. a parent may set the norms for the family. A boss in a work place. Even countries can have norms common for the majority. Norms can be changed, if visualised and questioned. But as long as we don't see the norm, the norm is not visible to us and perhaps we don't even think there is a norm, even though there is. Structural exlusion och inclusion is hidden in norms. When people are excluded through discrimination it can be a norm underlaying the norm. Depending on a societies structure there are many norms. The white men are a so called norm very much that goes through all of society. White is considered pure, innocent, clean and so in the Western world. Many computer systems have a white paper as default set in the system, as if it is a "clean sheet". A white room is common in art and preferred for exhibitions. Famous people in the past have talked about the color white as if it something to strive for in architecture for health and purity. Well, anyway, even though white people have different shades of skin, they are considered white, just as the norm for so many other things. This is structurally built in our society. This is where we find structural discrimination. Organising, giving value and so on. By visualising we can start change. Norms are not the truth. Norms can change, if we want them to change.

So who sets the norm? What norms do you see? Are all the norms good? If not, do you want to change it?

Dikt- Poem - Digital World - Digital värld

This is a poem in English named Digital World, written by me, Homestylist at homestylist.blogg.se. Read here, don't copy or quote, thanks. You can link to this page.

 
 Digital word, poem, by Homestylist. Copyright belongs to homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com).

Written by Homestylist. Copyright belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. Don't copy. Don't quote. Don't use my poems in any way. Read them here only, for free. Respect my art. I want my art to stay here, on my own blogs. They are not yours. You only get bad karma if you don't respect me. Respect my artwork.

Upphovsrätten tillhör Homestylist. Du har inte rätt att citera eller använda delar av min dikt på något sätt. Läs här, på min blogg gratis. Respektera min konst. Min konst stannar här, på min blogg. Min konst är inte din. Du får bara dålig karma om du inte respekterar mina önskningar. Respektera min konst. Låt den stanna här, på min blogg.