Homestylist

Normkritik - Critic the norm
 

English further down

Vem bestämmer normen? De som är vid makten eller en grupp personer. Bestämmer de över alla? Nej, det beror på vem dem är, hur mycket makt de har, vilken slags grupp det är och vad gruppen har gemensamt. De kan handla om kontroll, det kan handla om informella normer, sådana som inte är nedskrivna, det kan handla om lagar, det kan handla om makten att bestämma över någon. Det kan handla om att ha övertaget, det kan vara tillfälligt eller permanent. De kan vara en eller flera människor. Vem som sätter normen är bundet i tid, rum och omfattning. Ibland kan en förälder bestämma normen i hushållet, som barnen får följa. Det kan vara en chef på en arbetsplats. Det kan vara en grupp individer som satt normerna tillsammans. Det kan vara ett helt land, en hel kultur, ja rätt mycket. Normen är något påhittat, bundet i tid och rum, plats och omfattning. En del följer normer som sätts, andra gör revolt och vissa skiter bara i normerna. Det finns många olika normer och många olika sätt att hantera dem. En norm kan skilja åt mellan två restauranger vägg i vägg. Avståndet behöver alltså inte vara stort för att normen ska skilja åt. Det kan vara två företag som ligger i olika delar av världen, men som ändå har samma normer. Det går inte att generalisera en norm. Normer varierar. En norm kan vara tillfällig och kan upphöra när tillfället upphört.

Alla normer kan kritiseras. Det kan kallas normkritik. Normkritik visualiserar normer. Det är bra att fundera över sina normer och vilka som påverkas. Prova sedan ett annat normset och se på normen från ett annat perspektiv, det är att utöva normkritik, ifall du hittar kritik vill säga. En norm kan behöva ifrågasättas, alla normer är inte bra. Vissa normer är bra för många, andra för få och vissa är inte bra för någon. Normer är är regler som en grupp kan följa. Du måste inte och reglerna måste inte vara skrivna. Det kan lika gärna vara oskrivna, osagda, men ändå vara normer.

Normer kan vara olika mellan grupper, länder, folkslag, genus, olika sexuell orientering osv. Normer finns och de sätter gemensamma regelverk för olika händelser, skrivna eller oskrivna. Att ifrågasätta normer kan skapa förändringar.

Norms are rules, invisible, said or written. A norm doesn't have to be outspoken, but it can still be the norm. A norm is only valid a certain time, space and species. Going next doors can change the norm. A norm can be different depending on time, space and species. Small variations can change the norm. A norm can be applicable to a family, i.e. a parent may set the norms for the family. A boss in a work place. Even countries can have norms common for the majority. Norms can be changed, if visualised and questioned. But as long as we don't see the norm, the norm is not visible to us and perhaps we don't even think there is a norm, even though there is. Structural exlusion och inclusion is hidden in norms. When people are excluded through discrimination it can be a norm underlaying the norm. Depending on a societies structure there are many norms. The white men are a so called norm very much that goes through all of society. White is considered pure, innocent, clean and so in the Western world. Many computer systems have a white paper as default set in the system, as if it is a "clean sheet". A white room is common in art and preferred for exhibitions. Famous people in the past have talked about the color white as if it something to strive for in architecture for health and purity. Well, anyway, even though white people have different shades of skin, they are considered white, just as the norm for so many other things. This is structurally built in our society. This is where we find structural discrimination. Organising, giving value and so on. By visualising we can start change. Norms are not the truth. Norms can change, if we want them to change.

So who sets the norm? What norms do you see? Are all the norms good? If not, do you want to change it?

God Jul!

God Jul. Här en vacker julsång, Hej mitt vinterland med Carola. Varsågod!

Att åldras

Alla åldras vi för varje minut vi lever. Med åren samlar vi på oss erfarenheter och meriter. Kanske läser du fler och fler kurser, gör fler och fler saker som du kan för ditt minne? För de som samlar erfarenheter kan det vara trevligt att dokumentera dessa erfarenheter. Med dokumentationen följer för en oordningsamme ett kaos. För den ordningsamma kan snabbt ordningen förvandlas till ett kaos i och med att biblioteket växer.

Kanske räckte det i början av ditt vuxenliv med en pärm för alla dina erfarenheter, så som jobb och studier. Kanske har du nu vid 40 fått fler erfarenheter, utbildningar och livserfarenhet och kanske har du nu vuxit ur din pärm? När du upptäcker att pärmarna sväller, eller lådan du lagt allt i inte längre går att stänga, ja då kanske det är dags att dela upp erfarenheterna. Kanske delar du upp kurserna i en pärm och arbetslivserfarenheterna i en pärm?

När du valt din uppdelning kan ytterligare uppdelning ske. Du kan exempelvis katalogisera efter år och datum, men även efter ämnestyp. Kanske hamnar alla dina erfarenheter inom ett visst område under en flik eller i en helt egen låda? Och alla andra erfarenheter under en annan flik eller låda?

Det kan vara bra att sortera sina erfarenheter. Då blir det lätt att "plocka fram dem" när du kanske ska söka en kurs, en utbildning eller varför inte ett nytt jobb? Ju mer sorterat desto lättare kan du se all den kunskap som du samlat på dig genom åren?

Om du nu inte har "diplom", "betyg", "intyg" osv från dina erfarenheter så kanske du har dokumenterat i bilder? Det fungerar också. Kanske kan du då exempelvis skapa tema-böcker med dina olika erfarenheter. I dessa kan du skriva dina anteckningar och behålla dina bilder, kanske tecknade, kanske fotograferade. På så vis har du dokumenterat även de erfarenheterna. Kanske är det en ideell organisation du arbetat för? Varför inte dokumentera dina erfarenheter i den ideella organisationen? Vem vet, en dag kanske just den erfarenheten är jätteviktig och kanske får du möjlighet till en ny erfarenhet i framtiden just tack vare den erfarenheten. Eller kanske skrivs en historiebok i framtiden pga dina erfarenheter finns dokumenterade?

Det är som sagt lättare att visa på nyttan av allt du gjort i livet om du dokumenterar dina erfarenheter. Och att sedan sortera dem gör dem lättillgängliga och det blir lättare för dig att plocka fram "bevisen" för dessa erfarenheter när du väl behöver dem.

Så, när sorterade du dina erfarenheter sist?

Bildkälla: Pixabay.com