Homestylist

Dikt - Poem - Finns du? Do you exist?
Jag vet inte om du finns
Ibland tror jag att du finns
I nästa stund tror jag inte att du finns
Jag har kanske aldrig träffat dig
Jag vet inte om du finns
I mina tankar bor du
I min längtan finns du
Men jag vet inte om jag någonsin kommer att träffa dig
Jag vet inte om jag någonsin har träffat dig
Jag tror inte att jag har träffat dig
Om sanningen ska fram tror jag inte att jag någonsin kommer att få träffa dig
Kanske har du aldrig funnits mer än mina tankar
Kanske har du aldrig funnits mer än i mitt hjärta
Kanske har du aldrig funnits
Kanske kan du aldrig finnas
Men om du finns
Så hoppas jag att jag bor i ditt hjärta också
Om du finns
Så kanske du tänker på mig också
Om du finns
Kanske du längtar efter mig
Om du finns
Då är frågan om vi någonsin kommer att träffas?
 

You don’t copy or quote my poems. You can freely link to my website and read here, for free. Respect my work. Don’t use my poems in any way. It gives you bad karma to go against my wishes. I, the blogger at homestylist.blogg.se, own the copyright for all content, both poem and image/art.

Kopiera inte, använd inget i mina dikter eller bilder. Du får fritt länka till min webbsida och läsa mitt material här, gratis. Respektera mitt skapande arbete. Använd inte mina dikter på något sätt. Det ger dig bara dålig karma att gå emot min vilja. Jag, bloggare på homestylist.blogg.se

 

, äger all upphovsrätt i denna artikel, så som bild/konst och dikt