De nya världen - The new world
Det var framtiden,
där det inte fanns plats för spioner
där din integritet var din största och enda viktigaste tillgång
du kontrollerade nu ditt liv
inga företag
inga stater
ingen hade längre rätten till din information
all information om alla ägdes av var och en
du var tvungen att godkänna att andra fick access till din information
du kunde när som helst ta bort deras access
en läkare kunde få titta i din journal
men efter behandlingen av dig hade den inte längre access
förrän du tillät det nästa gång
varje förfrågan om din information fick du veta
varje begäran hade du kontroll på
ingen annan i hela världen hade denna info
för att någon skulle få den så behövde du tillåta
eller vara död
inte ens när du var död kunde de få veta allt
du bestämde ända in i döden
i framtiden fanns ingen framtid för 2020-talets spionerande gestapoliknande företag
alla var verkligen jämlika inför lagen
ingen var över någon annan
det var en absolut demokrati
där du var med i besluten som rörde din bostad
din skola
ditt jobb
ja precis allt fick du vara med och besluta om
men ingen tvingade dig
du kunde ha automatiserade rösträkningar
allt som berörde alla i hela världen fick alla vuxna vara med om att rösta
barnen fick rösta om saker som berörde dem och fick delvis bestämma
de fick mer rätt att bestämma ju äldre de blev
de levde i en demokratins mecca 
i en värld där alla kunde ha ett privatliv
och de som ville vara kända kunde vara kända
men även en känd hade rätten att bli bortglömd
när kändisskapet var klart och du tröttnat
kunde du enkelt klicka disconnect, så försvann artiklarna om dig och anonymiserades till en kändis utan namn eller med ett alias du valt för dagen
i framtiden var kontrollen helt och hållet din
fri från tunga bojor
fri från övervakning
fri från sociala medier företag som försökte bestämma över dig
du var fri i framtiden
ingen bestämde över dig
sociala medier företagens liv var slut
snipp snapp slut 
sociala medier företagen tog slut
 
Upphovsrätten för litterära verket och uppfinningen ovan tillhör Homestylist.blogg.se Du får inte kopiera, citera eller återbruka detta material. Du läser här fritt, men i övrigt låter du konstverket vila i fred.