Dikt - Poem - Marriage - Äktenskap
 
 
Bildens upphovsrätt tillhör homestylisten.wordpress.com. Copyright of photo belongs to homestylisten.wordpress.com.

Denna dikt skrev jag till mina vänner som skulle gifta sig, som en gåva till morgonen för äktenskapet.

"Heligast av dem alla är kärleken

Gud förkunnar kärlek, förlåtande och att vända andra kinden till

Äktenskapet mellan två älskade är en förkunnelse av den kärlek Gud önskar alla människor

Många letar efter den sanna kärleken

Jag är glad, säkert Gud också, nu när ni två vill lova varandra trohet,

I nöd och lust, genom äktenskapet,

Ett kärlekslöfte,

För en lång vänskapsrelation i kärlekens anda,

Kärleken är som en solros, den sås, den växer inuti, sedan utanpå, den behöver näring för att bestå, så glöm inte ge näring och vattna kärleken, så ni båda kan bestå och långt genom livet tillsammans gå,

Så gå ut i världen nu och älska varandra i nöd och lust,

Värna om gåvan ni varandra ger,

Så dröjer det många, många år, innan ni slokna får och åter multna och till jorden gå

Må lycka er väg smycka

Må hälsa bli er lycka

Glöm inte att kärleken smycka

Då får ni båda inre lycka"

Skrivet och fotograferat av ägaren av homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Upphovsrätten tillhör bloggägaren, du får inte kopiera, återge eller citera delar eller hela texten. Du får läsa den här, på siten, alldeles gratis, men låt verket stanna här. Du får fritt länka till inlägget från din site. Tack för att du respekterar min konstnärliga frihet.

You are not allowed to copy, quote parts or the complete text or use images from this site. You may only read the poem here, on this site, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). The content is protected by Swedish copyright law. You are free to link to this page.

Copyright belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. Don't copy, quote or reuse my content in any way, not even parts of it. Respect my artist rights. Upphovsrätten tillhör mig, Homestylist, homestylist.blogg.se. Kopiera inte, citera inte och återanvänd inte mitt material. Jag äger alla rättigheter, inte du. Du har inga rättigheter till mitt material. Inga alls. 
 
Poem by Homestylist. All science fiction poems become reality in the nearby future. Copyright belongs to Homestylist. You may never use, get inspired or use my work for educational or commercial purposes in any way. If you steal or get inspired you will get bad karma. If you believe in hell, you will get hell on Earth for your lifetime, if you don't respect my wishes. You have to leave my work alone. Here to rest for eternity.
 
Copyright belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. Don't copy, quote or reuse my content in any way, not even parts of it. Respect my artist rights. Upphovsrätten tillhör mig, Homestylist, homestylist.blogg.se. Kopiera inte, citera inte och återanvänd inte mitt material. Jag äger alla rättigheter, inte du. Du har inga rättigheter till mitt material. Inga alls. Du får inte inspireras att efterlikna koncept på något sätt. Du får dålig karma och kommer förföljas av onskans karma om du inte respekterar att du låter alla mina verk vila. Om du tror på helvetet, så räkna med helvetet på jorden.Mina verk får inte användas varken för att utbilda andra eller i kommersiella syften av någon annan än mig. Du är förbjuden att i alla former använda mina verk.