Poem by Homestylist - Liche'

Poem, written by Homestylist. Dikt skriven av Homestylist. Dikten heter Liche' och är skriven på svenska. Poem is named Liche'. Poem is in Swedish.

 

 

Dikt, Liche', skriven av Homestylist. Upphovsrätten för foto och dikt och konst tillhör Homestylist, homestylist.blogg (homestylisten.wordpress.com). Kopiera och citera inte. Läs endast på mina egna bloggar. Länka fritt till min egen blogg. 
 
Poem, Liche' is written by Homestylist, copyright of photo, art and poem belongs to homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Don't copy. Don't quote. Just read here, on the blog, for free. You may link.

 

You are not allowed to copy, quote parts or the complete text or use images from this site. You may only read the poem here, on this site, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). The content is protected by Swedish copyright law. You are free to link to this page.

Copyright belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. Don't copy, quote or reuse my content in any way, not even parts of it. Respect my artist rights. Upphovsrätten tillhör mig, Homestylist, homestylist.blogg.se. Kopiera inte, citera inte och återanvänd inte mitt material. Jag äger alla rättigheter, inte du. Du har inga rättigheter till mitt material. Inga alls. 
 
Poem by Homestylist. All science fiction poems become reality in the nearby future. Copyright belongs to Homestylist. You may never use, get inspired or use my work for educational or commercial purposes in any way. If you steal or get inspired you will get bad karma. If you believe in hell, you will get hell on Earth for your lifetime, if you don't respect my wishes. You have to leave my work alone. Here to rest for eternity.
 
Copyright belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se. Don't copy, quote or reuse my content in any way, not even parts of it. Respect my artist rights. Upphovsrätten tillhör mig, Homestylist, homestylist.blogg.se. Kopiera inte, citera inte och återanvänd inte mitt material. Jag äger alla rättigheter, inte du. Du har inga rättigheter till mitt material. Inga alls. Du får inte inspireras att efterlikna koncept på något sätt. Du får dålig karma och kommer förföljas av onskans karma om du inte respekterar att du låter alla mina verk vila. Om du tror på helvetet, så räkna med helvetet på jorden.Mina verk får inte användas varken för att utbilda andra eller i kommersiella syften av någon annan än mig. Du är förbjuden att i alla former använda mina verk.