Copyright

Denna sida skyddas av Copyright och angivna Copyrightinnehavare anges då copyright inte tillhör bloggen, allt innehåll där copyright innehavaren inte angetts tillhör bloggen. Källa måste alltid anges och bilder måste ha skriftligt tillstånd att användas.

I also have written permission from some vendors i.e. webshops, to use their content in my collages. Jag har också skriftliga tillstånd från olika leverantörer, ex. webshops för att använda deras bilder på min hemsida. 

Sometimes I use Pixabay images that are free to use. Ibland använder jag bilder från Pixabay som är fria att användas. 

Sometimes I use images for educational purposes, so that you the reader may get it visualised. Ibland använder jag bilder i utbildningssyfte, så att du ska få något visualiserat.

Page is protected by Copyright laws, content may not be copied without written consent, copyright belongs to this blog, where source to other copyright-owner is not written. I always try to write the source of the images. If you see it is missing, you can always ask.

Don't copy! Contact me for more details.

Ibland kan det förekomma faktafel. Fakta kan ändras över tid. Du ska alltid rådgöra med fackmän innan du följer några råd eller förslag. Dina val är dina egna - och jag kan inte hållas ansvarig för eventuella misstag som du gör utifrån tips från bloggen. Du måste alltid själv kolla upp med fackmän och myndigheter innan du gör något i de fall där det krävs. Det är ditt eget ansvar att ta reda på när det behövs.

Om du hittar några faktafel får du gärna meddela mig, så att jag har möjlighet att ändra det.

Jag frisäger mig allt ansvar för ev. fel som kan förekomma på bloggen.

Disclosure on this blog:
Mistakes can always be made, facts might get wrong. Feel free to notify me if so. Everything on the blog is written with the best of intentions, but you should always get a second oppinion on everything. You shouldn´t just do things without finding out facts from professionals. It´s always your obligation to decide what you do. I can never be responsible for your decisions. Advice from this blog might be wrong, advise is always connected in time when articles are written - facts change with time and the facts today might be different than earlier. This blog is written for a Swedish audience and follows Swedish law.

I hereby don't take any responsibity for what you do with the provided information in the articles. It's totally up to you and your decision and I do not have anything to do with your decisions. You are a free spirit. But remember: Don't reuse my own content. Thanks.