Homestylist

Earth art - Jordkonst

At the university we did Earth Art. That ment that we just used the loose materials in the park and woods to build images in this example. Here we did the Eiffel tower with materials found. Earth art decades and is gone when it errods. In this case we only let the art remain for a few photos and then returned the nature materials to nature and the junk we of course recycled.

Earth art doesn't demand any money really, you use the materials on location. When you are finished you can take photo documentation, to keep the art.

På universitetet gjorde vi jordkonst. I detta fall betydde det att vi använde lösa material i parken och naturen för att bygga en bild som i exemplet. Här gjorde vi Eiffeltornet med material vi hittade. Jordkonst erroderar med tiden och försvinner till slut. I detta fallet så lät vi bara materialet ligga kvar tills vi tagit bilder, vi återgäldade sedan naturmaterialen till naturen och skräpet till återvinningen.

Jordkonst kräver ingen ekonomi, du kan använda vad som finns på platsen. När du är klar kan du fotodokumentera, för att bevara konsten.

 

Copyright of film, art, photo and poem(text) belongs to Homestylist, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). You have no rights to copy, quote parts och complete poem, art, film or photo. You are free to watch and read here on my chosen media. You are free to link to this website. Thanks.SE- and EU-law is applicable when you enter this site.

Upphovsrätten för film, bild, foto och dikt(text) tillhör Homestylist, homestylist.blogg.se (homestylisten.wordpress.com). Du har inga rättigheter att kopiera bilder, text, dikt, film eller annat innehåll på min sida. Du får fritt titta på mina valda medier och du får fritt länka till dina hemsida. Tack på förhand. På denna site gäller Svenska lag och EU-lag, oavsett var du befinner dig.